Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn

 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH, I MŁODZIKÓW
ŚWIERKLANY, 28.04.2018r - KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


ORGANIZATORZY:
Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”
Gmina Świerklany


TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 28 kwiecień 2018r.
SP nr 2 im. św. Jadwigi ul. 3 MAJA 18, 44-266 Świerklany


PROGRAM ZAWODÓW:
8:30-9:30 przyjmowanie ekip, waga, kontrola badań lekarskich
 9:30-10:00 odprawa sędziów i trenerów
 10:00 rozpoczęcie zawodów


WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:
Zrzeszeni w klubach posiadających licencję PZTKD na rok 2018
 Posiadający aktualne badania lekarskie, potwierdzone wpisem w licencji zawodniczej;
 Posiadający stopień minimum 5 kup juniorzy (17-18 lat), minimum 6 kup juniorzy młodsi (14-16 lat), minimum 10 kup młodzicy (11-13 lat)
 Posiadający przepisowy dobok ITF Dokonanie opłaty organizacyjnej w wysokości 35 zł od zawodnika (opłatę organizacyjną należy wpłacić na konto Polskiego Związku Taekwon-do w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., nr 87 1930 1709 2001 0006 3366 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2018r. Do czasu opłacenia opłaty organizacyjnej, zawodnicy przebywają na tzw. liście oczekujących. Jeżeli do danego dnia nie zostanie dokonana wpłata, zawodnicy nie będą mogli wziąć udziału
Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”
w zawodach. Opłata organizacyjna nie będzie zwracana w przypadku, gdy zawodnik nie dojedzie na zawody. W tytule przelewu prosimy wpisać datę i miejscowość zawodów.


ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW:
 Zgłoszenie zawodników następuje w systemie SportData do dnia 21.04.2018r.


REGULAMIN ZAWODÓW I KONKURENCJE:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem Polskiego Związku Taekwon-do ITF, w następujących kategoriach:


JUNIORZY: (2001, 2000)
 UKŁADY:
o Juniorzy dziewczęta 5-1 kup
o Juniorzy dziewczęta I-III Dan
o Juniorzy chłopcy 5-1 kup
o Juniorzy chłopcy I-III Dan
 WALKI:
o Juniorzy dziewczęta : do -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg
o Juniorzy chłopcy: do -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, +75kg
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Juniorzy dziewczęta i chłopcy oddzielnie


JUNIORZY MŁODSI: (2004, 2003, 2002)
UKŁADY:
o Juniorzy młodsi dziewczęta 6-2 kup
o Juniorzy młodsi dziewczęta 1 kup - I Dan
o Juniorzy młodsi chłopcy 6-2 kup
o Juniorzy młodsi chłopcy1 kup - I Dan
 WALKI:
o Juniorzy młodsi dziewczęta : do -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg
o Juniorzy młodsi chłopcy: do -46 kg, -52 kg, -58 kg, -64 kg, -70 kg, +70kg
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Juniorzy młodsi dziewczęta i chłopcy oddzielnie


MŁODZICY: (2005, 2006, 2007)
 UKŁADY:
o Młodzicy dziewczęta 10-8 kup; 7-6 kup; 5 kup i powyżej
o Młodzicy chłopcy 10-8 kup; 7-6 kup; 5 kup i powyżej
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Młodzicy dziewczęta i chłopcy oddzielnie


NAGRODY:
Dyplomy i medale za I, II i 2xIII miejsce
Puchar dla zwycięzcy konkurencji
 Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych
 Puchary dla najlepszych klubów w klasyfikacji generalnej za zajęcie I, II, III miejsca
RYBNICKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI „TAEKWON-DO FIGHTER – TKM”
Szybowcowa 15E, 44 – 251 Rybnik
tel. 691-685-929 e-mail: lukubiak82@gmail.com; lukubiak@o2.pl; strona internetowa: www.lukasz-kubiak.pl
NIP: 642-31-84-269 REGON: 243372182 NR KONTA: 64 1240 4357 1111 0010 5581 6880
Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”
UWAGA:
 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW. Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie w klubach macierzystych.
 W związku z faktem, że zawody zostaną rozegrane w systemie SportData sędziowie muszą posiadać smartfon lub tablet z aktualna aplikacja ANDROID.
 Zawodnicy, którzy nie będą mieli wymaganej zgłoszonej wcześniej wagi nie zostaną dopuszczeni do zawodów
W przypadku pytań dotyczących rejestracji w systemie sport data prosimy o kontakt z biurem PZTKD poprzez e-mail info@pztkd.lublin.pl lub telefonicznie (081) 743 01 50.
W przypadku pytań dotyczących zawodów prosimy o kontakt z organizatorem zawodów Łukaszem Kubiak pod nr telefonu 691 685 929 lub mailem lukubiak@o2.pl

 

 

Na zawody można się zgłaszać u trenera na treningu do piątku 20.04.2018.

 

11 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY