Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn

Słownictwo Taekwon-do 

ZASADY TAEKWON-DO

(TAEKWON-DO JUNGSHIN)

(zasady Taekwon-Do) 

YE UI — uprzejmość (1)

YOM CHI — rzetelność (2)

IN NAE — wytrwałość (3)

GUKGI — samokontrola (4)

BAEKJOOL BOOLGOOL — niezłomny duch (5)

 

ELEMENTY TEORII MOCY

BANGDONG RYOK — siła reakcji

BANUNG — refleks, szybkość reakcji 

DONGTCHUK ANJONG — równowaga dynamiczna (w ruchu) 

HIM UI WOLLI — teoria mocy 

HOHUP JOJUL — kontrola oddechu 

JIP JOONG — koncentracja 

JUNGTCHUK ANJONG — równowaga statyczna (w staniu) 

KYUN HYUNG — równowaga 

SOKDO — szybkość 

ZILYANG — masa

 

SONSO

(przysięga Taekwon-Do)

—Będę przestrzegał zasad TKD

—Będę szanował instruktora i starszych stopniem

—Nie będę nadużywał technik Taekwon-Do—Będę wspierał wolność i sprawiedliwość

—Będę wspierał pokój

 

KOMENDY I POJĘCIA TRENINGOWE

ANJOT — usiąść (komenda)

BOSABUM — młodszy instruktor

BOSABUM NIM — zwrot grzecznościowy, stosowany wobec posiadaczy stopnia mistrzowskiego nie wyższego niż III Dan (“pan młodszy instruktor”) 

BOSABUM NIM GE KYONG YE — pozdrowienie młodszego instruktora ukłonem (komenda) 

CHARYOT — baczność (komenda) CHUARO TORA — w lewo zwrot (komenda) 

DALLYON — utwardzanie i wzmacnianie kończyn i ciała 

DALLYON DOO — sprężynująca deska treningowa do ćwiczenia uderzeń DAN — stopień mistrzowski 

DANGUP JEDO — system stopni Taekwon-Do 

DOJANG — sala treningowa 

DWIGI — wyskoki

DWIRO TORA — wykonać zwrot (komenda)

HAESAN — rozejść się (komenda) 

IROSOT — wstać (komenda)

JEJA — uczeń, adept Taekwon-Do 

JUNBI — przygotować się (komenda) 

JUNBI JASE — pozycja wyjściowa w układach formalnych 

JUNBI UNDONG — rozgrzewka 

KIHAP — okrzyk bojowy 

Kup — stopień uczniowski

KYOKPA — rozbijanie desek 

KYOKPA DAE — stojak do prób rozbić desek 

KYONG YE — ukłon 

MOMTONG BACHIM — uginanie ramion w podporze (pompki)

PARRO — powrót do pozycji wyjściowej (komenda)

SABUM — instruktor, nauczyciel 

SABUM NIM — zwrot grzecznościowy, stosowany wobec posiadaczy powyżej III Dan (“pan instruktor”) 

SABUM NIM GE KYONG YE — pozdrowienie instruktora ukłonem (komenda)

SIJAK — start, rozpoczęcie ćwiczenia (komenda)

SIMSA — egzamin na stopnie Taekwon-Do

SONBE — określenie odnoszące się do każdej osoby starszej stopniem szkoleniowym 

SONBE NIM — zwrot grzecznościowy stosowany wobec osób starszych stopniem szkoleniowym (“pan starszy kolega”)

SOORYON — trening 

SOORYON JANGBI — wyposażenie treningowe (sprzęt)

SWIJOT — rozluźnić się, odpocząć (komenda)

TUKGI DAE — stojak do rozbić desek technikami specjalnymi 

TWIM JOOL — skakanka 

URO TORA — w prawo zwrot (komenda)

YON MOO SON — diagram, kierunki przemieszczeń i technik wykonywanych w układzie formalnym

YONSUP — ćwiczenie

 

PODSTAWOWE POZYCJE

ANNUN SOGI — pozycja rozkroczna

GUBURYO JUNBI SOGI A — pozycja gotowości półboczna jednonóż

GUBURYO JUNBI SOGI B — pozycja gotowości frontalna jednonóż

CHARYOT SOGI — pozycja na baczność

GUNNUN SOGI — pozycja frontalna wykroczna

DWITBAL SOGI — pozycja zakroczna

KYOCHA SOGI — pozycja ze skrzyżowanymi nogami

GOJUNG SOGI — pozycja półboczna obniżona

MOA SOGI — pozycja ze złączonymi stopami

NACHUO SOGI — pozycja frontalna obniżona

NARANI SOGI — pozycja ze stopami równoległymi

NIUNJA SOGI — pozycja półboczna

SASUN SOGI — pozycja rozkroczna ukośna (wariant Annun Sogi) 

SOOJIK SOGI — pozycja w kształcie litery \"T\"

WAEBAL SOGI — pozycja jednonóż

 

POWIERZCHNIE UDERZAJĄCE I BLOKUJĄCE RĄK

AN PALMOK — wewnętrzna (promieniowa) krawędź przedramienia, 1/3 długości licząc od przegubu

AP JOOMUK — przednia powierzchnia pięści, głowy II i III kości śródręcza

BANDALSON — wewnętrzna krawędź półksiężycowato ułożonej dłoni

DOO SONGARAK — dwa palce (czubki wyprostowanych palców wskazującego i środkowego)

DUNG JOOMUK — wierzch pięści, głowy II i III kości śródręcza

DUNG PALMOK — wierzch przedra-mienia, trzecia część jego długości, licząc od nadgarstka

DWIJIBUN SONKUT — czubki palców obróconej wierzchem w dół otwartej dłoni

GHIN JOOMUK — przednia powierzchnia wpółotwartej pięści

GOMSON — spodnia powierzchnia wpółotwartej pięści

KONG GYOK BOOWI — powierzchnie uderzające 

HAN SONGARAK — pojedynczy palec (czubek wyprostowanego wskazującego palca)

HOMI SONKUT — czubki palców wpół zgiętej dłoni

INJI JOOMUK — pięść z wystawionym zgiętym wskazującym palcem

JIAP — ucisk palcami, stosowany w samoobronie

JIPGE SON — “nożycowo” ułożona dłoń, uderzająca w gardło czubkami palców wskazującego i kciuka oraz zgiętym palcem środkowym jednocześnie

JOOMUK — pięść

JOONGJI JOOMUK — pięść z wystawionym zgiętym środkowym palcem

MAKGI BOOWI — powierzchnie blokująceMIT JOOMUK — dolna (spodnia) powierzchnia pięści

MIT PALMOK — dolna powierzchnia przed ramienia

OPUN SONKUT — czubki palców obróconej wierzchem do góry otwartej dłoni

PAKAT PALMOK — zewnętrzna (łokciowa) krawędź przedramienia, trzecia część jego długości, licząc od nadgarstka

PALMOK — 1/3 długości przedramienia, licząc od nadgarstka

PYUN JOOMUK — podstawa wpółotwartej pięści

SANG BANSIN — części (powierzchnie) kończyn górnych 

SON — dłoń

SONBADAK — wewnętrzna powierzchnia otwartej dłoni

SONDUNG — wierzch otwartej dłoni

SONGARAK — palec 

SONGARAK BADAK — podparcie palcami drugiej dłoni

SONGARAK JOOMUK — pięść z wystawionym zgiętym palcem 

SONKAL — zewnętrzna (łokciowa) krawędź otwartej dłoni

SONKAL BATANG — podstawa zewnętrznej (łokciowej) krawędzi otwartej dłoni

SONKALDUNG — wewnętrzna (promieniowa) krawędź otwartej dłoni

SONKUT — czubki palców otwartej dłoni

SONMOK DUNG — wierzch nadgarstka (stosowany tylko w bloku)

SUN SONKUT — czubki palców obróconej wierzchem w bok otwartej dłoni

UMJI JOOMUK — pięść z wystawionym zgiętym kciukiem

YOP JOOMUK — boczna powierzchnia pięści

 

POWIERZCHNIE UDERZAJĄCE I BLOKUJĄCE NÓG

APKUMCHI — przednia część podeszwy stopy

BALDUNG — podbicie (grzbiet) stopy

BALKAL — trzecia część zewnętrznej krawędzi stopy, licząc od pięty

BALKAL DUNG — wewnętrzna krawędź stopy

BALKUT — czubki palców stopy

DWITCHOOK — szczyt pięty

DWITKUMCHI — tylna część podeszwy (spód pięty)

HABANSIN — części (powierzchnie) kończyn dolnych 

MOORUP — kolano

YOP BAL BADAK — zewnętrzna krawędź podeszwy stopy

YOP BALDUNG — boczna krawędź grzbietu stopy

 

POZOSTAŁE POWIERZCHNIE UDERZAJĄCE I BLOKUJĄCE

AN KYONGGOL — wewnętrzna powierzchnia podudzia

AN PALMOK GWANJOL — wewnętrzna kostka stopy 

BAKAT KYONGGOL — zewnętrzna powierzchnia podudzia 

BAKAT PALMOK GWANJOL — zewnętrzna kostka stopy 

DWIT KYONGGOL — tylna powierzchnia podudzia 

EUHKE — bark

GITA BOOWI — różne (inne) powierzchnie

HUDOO — tył głowy 

IMA — czoło

KYONGGOL — podudzie

MORI — głowa

BAL GARAK — palce stopy

 

UŁOŻENIA CIAŁA

AP MOM — ciało w ułożeniu frontalym do celu, przeciwnika

YOP MOM — ciało w ułożeniu bocznym do celu, przeciwnika

AHN MOM — ciało w ułożeniu półbocznym (skośnym) do celu, przeciwnika

 

KIERUNKI TECHNIK

AP — w kierunku celu położonego z przodu 

ABYOP — w kierunku celu położonego na ukos przed sobą

YOP — w kierunku celu położonego z boku

YOPDWI — w kierunku celu położonego na ukos za sobą

DWIT — w kierunku celu położonego z tyłu

 

CZĘŚCI CIAŁA

BAL — noga, stopa 

GASUM — pierś (górna część tułowia)

GWANJOL — staw 

MOK — szyja

MOM DUNG BOON — części ciała 

MORI — głowa

PAL GWA DARI — kończyny 

PALMOK — przedramię 

SON — dłoń

 

STREFY CIAŁA

NOPUNDE — strefa wysoka

KAUNDE — strefa środkowa

NAJUNDE — strefa niska

KupSO — punkt witalny

 

PUNKTY WITALNE STREFY WYSOKIEJ

 • ANGOO — oko
 • DAE SIN MOON — szczyt czaszki
 • GWANJANORI — skroń
 • GYOL HOO — jabłko Adama
 • HODOO — potylica
 • HOO-I-BOO — okolica za uchem
 • IN JOONG — punkt pod nosem
 • IPSUL — wargi
 • KOT DUNG — wierzch nosa
 • MIGAN — nasada nosa
 • MIT TOK — podbródek
 • MOK DUNG MAEK — bok szyi (arteria szyjna)
 • TOK GWANJOL — staw szczękowy
 • WIT MOK — górna część szyi
 • WIT TOK — kąt żuchwy
 • YOP TOK — bok żuchwy
 • SOOM TONG — krtań, punkt w zagłębieniu nad zbiegiem obojczyków

 

PUNKTY WITALNE STREFY ŚREDNIEJ

 • BAEKKOB — pępek
 • BI JANG — śledziona
 • EUHKE GWANJOL — staw barkowy
 • GAN JANG — wątroba
 • GYODURANG — dół pachowy
 • GYONG BOO — szczyt kręgosłupa (1. krąg piersiowy)
 • GYONG GAP — punkt na kręgosłupie, pomiędzy łopatkami
 • HYUNG GOL — mostek
 • KONG PAT — nerka
 • MYONG CHI — splot słoneczny
 • NUK GOL — wolne żebra
 • PALKup GWANJOL — staw łokciowy
 • SANG BOKBOO — centralna część brzucha nad pępkiem
 • SHIM JANG — serce
 • SONMOK GWANJOL — staw nadgarstka
 • SWEGOL — obojczyk
 • UMJIGOO — punkt pomiędzy palcami wskazującym a kciukiem, wrażliwy na ucisk

 

PUNKTY WITALNE STREFY NISKIEJ

 • ANJOK HOBOK DARI — wewnętrzna część uda
 • BALDUNG — podbicie stopy
 • CHIBOO — okolica łonowa
 • DWITCHOOK HIMJOOL — ścięgno Achillesa
 • HA BOKBOO — podbrzusze
 • KYONGGOL — piszczel
 • MIGOL — kość ogonowa
 • MOORUP GWANJOL — staw kolanowy
 • NANGSHIM — genitalia
 • OGUM — dół podkolanowy
 • PALMOK GWANJOL — kostka stopy
 • SATAGUNI — pachwina

 

UDERZENIA RĘKAMI

Techniki uderzeń rękami dzielone są w Taekwon-Do na cztery rodzaje:

 • JirugiJest to rodzaj uderzenia, w którym oś zamachu i uderzenia po-krywa się z osią podłużną przedramienia, wykonywany z obrotem powierzchni uderzającej w osi przedramienia podczas drogi do celu.
 • TaerigiJest to rodzaj uderzenia, w którym oś zamachu i uderzenia nie pokrywa się z osią podłużną przedramienia, wykonywany z obrotem powierzchni uderzającej w osi przedramienia podczas drogi do celu.
 • TulgiJest to rodzaj uderzenia, w którym oś zamachu i uderzenia pokrywa się z osią podłużną przedramienia, wykonywany bez większego obrotu powierzchni uderzającej w osi przedramienia podczas drogi do celu, ruchem przebijającym.
 • GhutgiJest to uderzenie ruchem poziomego cięcia czubkami palców otwartej dłoni, stosowane wyłącznie do ataku oczu przeciwnika.

 

JIRUGI

AP JIRUGI — uderzenie wykonywane na przedłużenie środkowej linii ciała w przód

BANDAE JIRUGI — uderzenie wykonywane odwrotnie do przyjętej pozycji

BANDAL JIRUGI — uderzenie ruchem półkolistym

BARO JIRUGI — uderzenie wykonywane zgodnie z przyjętą pozycją 

DIGUTJA JIRUGI — dosł. “uderzenie w kształcie litery U”, wykonywane oburącz w bok, jedna ręka na wysokość dolnej części tułowia, druga na strefę wysoką

DOLLYO JIRUGI — uderzenie okrężne

DOO JOOMUK JIRUGI — uderzenie obu pięściami kierowane przeciwko dwu przeciwnikom

DWIJIBO JIRUGI — uderzenie wykonywane z wierzchem pięści zwróconym do dołu (w dolną część tułowia)

DWIMYO JIRUGI — uderzenie w wyskoku (w miejscu lub w ruchu do przodu)

GUJARI JIRUGI — uderzenie w miejscu, bez przemieszczenia 

HONHAP JIRUGI — obie ręce użyte w dwu lub więcej atakach w serii (nazwa stosowana tylko w odniesieniu do akcji w wyskoku)

I-JUNG JIRUGI — podwójne uderzenie tą samą powierzchnią uderzającą w jednym kierunku 

JIRUMYO DURUOGI — uderzenie z krokiem w tył 

JIRUMYO NAGAGI — uderzenie z krokiem w przód 

KAUNDE JIRUGI — uderzenie kierowane na strefę środkową, szkoleniowo na wysokość barków wykonującego

KYOKJA JIRUGI — uderzenie zgiętą rękąOLLYO JIRUGI — uderzenie wykonywane ruchem od dołu do góry

NAERYO JIRUGI — uderzenie wykonywane ruchem od góry w dół

NAJUNDE JIRUGI — uderzenie kierowane na strefę niską, szkoleniowo na wysokość pasa wykonującego

NOPUNDE JIRUGI — uderzenie na strefę wysoką, szkoleniowo na wysokość oczu wykonującego

PIHAMYO JIRUGI — uderzenie wykonywane w odskoku 

SAMJUNG JIRUGI — potrójne uderzenie tą samą powierzchnią uderzającą wykonywane w tym samym kierunku

SANG JOOMUK JIRUGI — uderzenie obu pięściami jednoczenie, kierowane przeciwko jednemu przeciwnikowi

SEWO JIRUGI — uderzenie pięścią w pionowym ułożeniu (Yop Joomuk zwrócone do dołu)

SOOPYONG JIRUGI — uderzenie równoległe oburącz, łączące Kyokja Jirugi jedną ręką i Yop Jirugi drugą jednocześnie

WAE JOOMUK JIRUGI — uderzenie jednorącz, wykonywane jedną pięścią

YOBAP JIRUGI — uderzenie wykonywane na przedłużenie barku w przód

YONSOK JIRUGI — dwa lub więcej uderzeń tą samą ręką w różnych kierunkach lub różnymi powierzchniami uderzającymi 

YOP JIRUGI — uderzenie wykonywane w bok

 

TAERIGI

ANURO TAERIGI — uderzenie wykonywane ruchem od zewnątrz do wewnątrz

AP NAERYO TAERIGI — uderzenie wykonywane ruchem z góry na dół przed siebie 

AP PALKup TAERIGI — uderzenie łokciem w przód

AP TAERIGI — uderzenie wykonywane w przód, we frontalnym ułożeniu ciała do celu

BAKURO TAERIGI — uderzenie wykonywane ruchem od wewnątrz na zewnątrz

BANDAE TAERIGI — uderzenie wykonywane ręką niezgodną z przyjętą pozycją 

BANDAL TAERIGI — uderzenie półkoliste

BARO TAERIGI — uderzenie wykonywane ręką zgodną z przyjętą pozycją

DOLLMYO TAERIGI — uderzenie wykonywane po obrocie 

DWIMYO AP TAERIGI — uderzenie wykonywane w przód (we frontalnym ułożeniu ciała do celu) 

DWIMYO DOLLMYO TAERIGI — uderzenie wykonywane po obrocie przez plecy w wyskoku 

DWIMYO TAERIGI — uderzenie wykonywane w wyskoku w miejscu lub w locie w przód 

DWIMYO YOBAP TAERIGI — uderzenie wykonywane na przedłużenie linii barku w przód w wyskoku

DWIMYO YOP TAERIGI — uderzenie wykonywane w bok w wyskoku 

GUJARI TAERIGI — uderzenie w miejscu, bez przemieszczenia

HECHYO TAERIGI — uderzenie oburącz wykonywane jednocześnie na dwa cele znajdujące się symetrycznie z przodu i z boku (Abyop), na linii przedłużenia barków

HONHAP TAERIGI — uderzenie wykonywane dwu lub więcej krotnie obu rękami w serii (tylko w wyskoku)

I-JUNG TAERIGI — uderzenie wykonywane dwukrotnie tą samą powierzchnią uderzajacą w jednym kierunku

KAUNDE TAERIGI — uderzenie wykonywane na strefę środkową (średnią), szkoleniowo na wysokość ramion wykonującego

NAERYO TAERIGI — uderzenie wykonywane ruchem z góry na dół

NAJUNDE TAERIGI — uderzenie wykonywane na strefę niską, szkoleniowo na wysokość pasa wykonującego

NOPUN PALKup TAERIGI — uderzenie łokciem na strefę wysoką ruchem do wewnątrz

NOPUNDE TAERIGI — uderzenie wykonywane na strefę wysoką, szkoleniowo na wysokość oczu wykonującego

PALKup TAERIGI — uderzenie wykonywane łokciem

PIHAMYO TAERIGI — uderzenie wykonywane w odskoku 

SAMJOONG TAERIGI — uderzenie wykonywane trzykrotnie tą samą powierzchnią uderzającą w jednym kierunku 

SOOPYONG TAERIGI — uderzenie oburącz wykonywane jednocześnie na dwa cele, znajdujące się po obu stronach ciała z boku 

TAERIMYO DURUOGI — uderzenie wykonywane z krokiem w tył 

TAERIMYO NAGAGI — uderzenie wykonywane z krokiem w przód 

WAE TAERIGI — uderzenie jedną ręką

WI PALKup TAERIGI — uderzenie łokciem ku górze, ruchem wznoszącym

WIDWI PALKup TAERIGI — uderzenie obu łokciami wykonywane jednocześnie do przodu, ruchem wznoszącym i do tyłu 

YOBAP TAERIGI — uderzenie wykonywane na przedłużenie linii barku w przód 

YONSOK TAERIGI — uderzenie wykonywane dwu lub więcej krotnie tą samą ręką w różnych kierunkach lub odmiennymi powierzchniami uderzającymi

YOP NAERYO TAERIGI — uderzenie wykonywane ruchem z góry na dół w bok 

YOP TAERIGI — uderzenie łokciem w bok

YOPDWI TAERIGI — uderzenie w tył i w bok za siebie, w kierunku celu znajdującego się po skosie w tyle

 

TULGI

BANDAE TULGI — uderzenie ręką niezgodną z przyjętą pozycją 

BARO TULGI — uderzenie ręką zgodną z przyjętą pozycją 

DWIJIBUN SONKUT TULGI — cios czubkami palców zwróconej wierzchem w dół otwartej dłoni

DWIMYO TULGI — uderzenie wykonywane w wyskoku 

DWIT PALKup — uderzenie łokciem w tył (za siebie)

HOMI SONKUT TULGI — uderzenie czubkami palców półotwartej dłoni

HONHAP TULGI — uderzenie powtórzone dwa lub więcej razy w serii zmieniając ręce (tylko w wyskoku) 

I-JUNG TULGI — uderzenie wykonywane tą samą ręką dwukrotnie w jednym kierunku 

NAERYO TULGI — cios wykonywany ruchem od góry w dół 

OPUN SONKUT TULGI — uderzenie czubkami palców zwróconej wierzchem ku górze otwartej dłoni 

SAMJUNG TULGI — uderzenie wykonywane tą samą ręką trzykrotnie w jednym kierunku 

SANG PALKup — uderzenie wykonywane jednocześnie obu łokciami 

SANG YOP PALKup TULGI — uderzenie obu łokciami w tył 

SANG YOPDWI PALKup — uderzenie obu łokciami na ukos ok. 45 stopni za siebie 

SONKUT TULGI — cios czubkami palców otwartej dłoni 

SOOPYONG TULGI — uderzenie wykonywane jednym lub obu łokciami poziomo w bok 

SUN PALKup TULGI — uderzenie pionowe łokciem 

SUN SONKUT TULGI — uderzanie czubkami palców zwróconej wierzchem w bok otwartej dłoni

WAE YOP PALKup TULGI — uderzenie pojedynczym łokciem w bok 

YOBAP TULGI — uderzenie wykonywane na przedłużenie linii barku w przód

YONSOK TULGI — uderzenie wykonywane dwu lub więcej krotnie tą samą ręką, w różnych kierunkach lub odmiennymi powierzchniami uderzającymi 

YOP PALKup TULGI — uderzenie łokciem w bok

YOP TULGI — uderzenie wykonywane w bok

 

GHUTGI

ANURO GHUTGI — cięcie wykonywane ruchem od wewnątrz na zewnątrzBAKURO GHUTGI — cięcie wykonywane ruchem od zewnątrz do wewnątrzBANDAE GHUTGI — uderzenie wykonywane ręka niezgodną z przyjętą pozycjąBARO GHUTGI — uderzenie wykonywane ręką zgodna z przyjętą pozycjąDWIMYO GHUTGI — cięcie wykonywane w wyskoku (w miejscu lub w ruchu ku celowi)PIHAMYO GHUTGI — cięcie wykonywane w odskokuYOP GHUTGI — cięcie wykonywane ruchem w bok

BLOKI RĘKAMI

AN MAKGI — blok wykonywany od wewnętrznej powierzchni atakującej kończyny przeciwnika

ANURO MAKGI — blok ruchem do wewnątrz, ku linii środka ciała

AP MAKGI — blok wykonywany w przód, we frontalnym ułożeniu ciała do przeciwnika 

BAKAT MAKGI — blok od zewnętrznej powierzchni atakującej kończyny przeciwnika

BAKURO MAKGI — blok ruchem od wewnątrz na zewnątrz

BUTJABA MAKGI — blok chwytający (stosowany w połączeniu z podcięciem lub wykręceniem uchwyconej kończyny przeciwnika, często po Golcho Makgi)

CHOOKYO MAKGI — blok wykonywany ruchem podbicia ku górze atakującej kończyny przeciwnika

DAEBI MAKGI — blok osłaniający, często stosowany jako ułożenie rąk w pozycji walki

DIGUTJA JAPGI — dosł. “chwyt w kształcie litery U”, stosowany dla odebrania przeciwnikowi pionowo trzymanego kija (nazwa wymienna: Mongdung-I Chapgi, tzn. chwyt na kij)

DIGUTJA MAKGI — dosł. “blok w kształcie litery U”, stosowany w obronie przed trzymanym przez przeciwnika pionowo kijem (nazwa wymienna: Mongdung-I Makgi, tzn. blok na kij)

DOLLIMYO MAKGI — blok kolisty łączący obronę przed skoordynowanym atakiem nogą i ręką

DOO BANDALSON MAKGI — podwójny blok wykonywany w obronie przed skoordynowanym atakiem na twarz i tułów dłońmi ułożonymi półksiężycowatoDURO MAKGI — blok wznoszący atakującą nogę przeciwnika w celu obrócenia go plecami do siebie 

GOLCHO MAKGI — blok zahaczający atakujące ramię przeciwnika

GUJARI MAKGI — blok w miejscu (bez przemieszczenia)

GUTJA MAKGI — dosł. “blok w kształcie dziewiątki”, służący do przetrącenia atakującej kończyny przeciwnika

HECHYO MAKGI — blok oburącz ruchem rozsuwającym

NOOLLO MAKGI — blok ruchem spychającym, naciskającym ku dołowi (tylko w obronie strefy niskiej) 

NOPUNDE MAKGI — blok chroniący strefę wysoką 

OLLYO MAKGI — blok unoszący atakującą kończynę przeciwnika

HORI MAKGI — blok wykonywany w obronie tułowia na wysokości pasa 

KARIOOGI — osłony ciała rękoma (najczęściej w leżeniu)

KAUNDE MAKGI — blok chroniący strefę środkową ciała 

MAGUMYO NAGAGI — blok wykonywany wraz z krokiem w przód 

MAGUMYO DURUOGI — blok wykonywany w kroku w tył 

MAKGI — technika blokująca atak przeciwnika 

MIRO MAKGI — blok pchający 

MOMCHAU MAKGI — blok wstrzymujący (zwykle oburącz), odpychający przeciwnika 

NAERYO MAKGI — blok wykonywany ruchem z góry na dół 

NAJUNDE MAKGI — blok chroniący strefę niską 

NARANI MAKGI — blok równoległy, stosowany w obronie przed podwójnym atakiem na strefę wysoką

SAN MAKGI — dosł. “blok w kształcie litery W”, stosowany w obronie przed atakiem kierowanym na strefę wysoką z boku

SANG MAKGI — blok wykonywany oburącz, podwójny 

SANG PALMOK MAKGI — podwójny blok wykonywany zewnętrznymi krawędziami przedramion obu rąk

SANG SONBADAK MAKGI — podwójny blok wykonywany wewnętrzną powierzchnią otwartych dłoni

SANG SONKAL MAKGI — podwójny blok wykonywany zewnętrznymi krawędziami obu dłoni

SOOPYONG MAKGI — blok poziomy, stosowany w obronie górnej części tułowia przed podwójnym atakiem

YOBAP MAKGI — blok wykonywany w obronie przed atakiem na strefę wysoką z przodobocza (Yobap)

YOP MAKGI — blok wykonywany w bocznym lub półbocznym ułożeniu ciała do przeciwnika

YUIN MAKGI — blok ciągnący atakującą kończynę przeciwnika

 

NOŻNE TECHNIKI ATAKU

ANURO CHAGI — kopnięcie wykonywane w kierunku od zewnątrz do wewnątrz

APCHA BUSIGI — kopnięcie w przód 

APPAL CHAGI — kopnięcie nogą wykroczną (znajdującą się z przodu) 

BADA CHAGI — kopnięcie kontrujące (początkowy ruch ataku przeciwnika)

BAKURO CHAGI — kopnięcie wykonywane w kierunku od wewnątrz na zewnątrz

BAL GOLGI — zahaczenie stopą nogi przeciwnika, stosowane w celu przewrócenia go (łączone z pociągnięciem go lub pchnięciem) 

BITURO CHAGI — kopnięcie skręcające

BUTJAPGO CHAGI — kopnięcie wykonywane w walce z dwoma napastnikami, w kierunku jednego przeciwnika, trzymając drugiego (unieruchamiając go)

CHA BAPGI — nadepnięcie

CHAGI — kopnięcie

CHA NAGAGI — kopnięcie wykonywane z krokiem w przód 

CHA DURUOGI — kopnięcie wykonywane z krokiem w tył 

DOLLMYO CHAGI — kopnięcie z obrotu

DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne na cel znajdujący się 45 stopni z boku i z przodu

DOOBAL CHAGI — kopnięcie obunóż w wyskoku lub leżeniu (na 1 cel) 

DUROGAMYO CHAGI — kopnięcie z przeskoku

DWIMYO AP CHAGI — kopnięcie w przód w wyskoku 

DWIMYO BITURO CHAGI — kopnięcie skręcające w wyskoku 

DWIMYO CHAGI — kopnięcie w wyskoku

DWIMYO KAWI CHAGI — kopnięcie obalające w wyskoku (ruchem nożycowym)

DWIMYO NOPI AP CHAGI — kopnięcie przednie wzwyż w wyskoku 

DWIMYO NOPI BANDAE DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne odwrotne wzwyż w wyskoku 

DWIMYO NOPI CHAGI — kopnięcie wzwyż w wyskoku 

DWIMYO NOPI DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne wzwyż w wyskoku

DWIMYO NOPI YOP CHAGI — kopnięcie boczne wzwyż w wyskoku 

DWIO NOMO CHAGI — kopnięcie w locie (ponad przeszkodą)

DWITBAL CHAGI — kopnięcie nogą zakroczną (tylną)

DWITCHA JIRUGI — kopnięcie w tył

DWITCHA OLLIGI — wymach prostą nogą w tył 

GOKKAENG-I CHAGI — kopnięcie “ruchem kilofa”; ruchem opadającym

GUJARI CHAGI — kopnięcie w miejscu (bez przemieszczenia) 

HONHAP CHAGI — kopnięcie powtórzone dwa lub więcej razy w serii zmieniając nogę (tylko w wyskoku)

I-JUNG CHAGI — kopnięcie tego sa-mego rodzaju powtórzone w serii w tym samym kierunku, tą samą nogą w ten sam lub dwa różne cele

JIGEAU CHAGI — kopnięcie wykonywane w tył (DWIT JIGEAU CHAGI) lub w przód (AP JIGEAU CHAGI) prostą nogą (wyłącznie na nisko położone cele) 

JIRUMYO CHAGI — technika wykonywana w walce z dwoma napastnikami, polegająca na jednoczesnym kopnięciu jednego z nich i uderzeniu ręką drugiego 

KAUNDE CHAGI — kopnięcie na strefę środkową, szkoleniowo na wysokość ramion wykonującego 

NAJUNDE CHAGI — kopnięcie na strefę niską, szkoleniowo na wysokość pasa wykonującego

MIKULMYO CHAGI — kopnięcie wykonywane wraz ze ślizgiem na nodze podporowej w kierunku celu 

NAERYO CHAGI — kopnięcie opadające

NOOLLO CHAGI — kopnięcie naciskające

NOPUNDE CHAGI — kopnięcie na strefę wysoką, szkoleniowo na wysokość oczu wykonującego 

ORUNBAL CHAGI — kopnięcie prawą nogą

PIHAMYO AP CHAGI — kopnięcie w przód w odskoku 

PIHAMYO BANDAE DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne odwrotne w odskoku 

PIHAMYO CHAGI — kopnięcie w odskoku

PIHAMYO DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne w odskoku 

PIHAMYO YOP CHAGI — kopnięcie boczne w odskoku 

SAMJUNG CHAGI — kopnięcie tego samego rodzaju wykonane trzykrotnie w serii w tym samym kierunku, tą samą nogą w ten sam lub różne cele 

SANGBANG CHAGI — kopnięcie wykonywane przeciwko dwóm przeciwnikom jednocześnie zbliżającym się z dwu różnych kierunków 

SANGBAL CHAGI — kopnięcie obunóż w wyskoku lub leżeniu (różne cele)

SEWO CHAGI — kopnięcie poprzeczne zewnętrzną (BAKURO) lub wewnętrzną (ANURO) krawędzią pionowo ustawionej stopy 

TAERIMYO CHAGI — kopnięcie z jednoczesnym uderzeniem 

WENBAL CHAGI — kopnięcie lewą nogą

YOBAP CHAGI — kopnięcie w przód wykonywane w ukośnym ułożeniu ciała do celu 

YONSOK CHAGI — dwa lub więcej kopnięć w serii wykonane tą samą nogą w różnych kierunkach i/lub różnymi powierzchniami uderzającymi stopy (rodzajami kopnięć)

YOPCHA JIRUGI — kopnięcie w bok

YOPCHA OLLIGI — wymach prostą nogą w bok 

YOP DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne wykonywane w bok lub w bocznym ułożeniu ciała do celu

 

NOŻNE TECHNIKI OBRONY

AN BANDAL CHAGI — kopnięcie półkoliste od wewnątrz atakującej kończyny przeciwnika

APCHA MOMCHUGI — kopnięcie powstrzymujące w przód 

APCHA OLLIGI — podbicie atakującej kończyny przeciwnika wymachem prostej nogi w przód 

BAKAT BANDAL CHAGI — kopnięcie półkoliste od zewnątrz atakującej kończyny przeciwnika

BANDAL CHAGI — kopnięcie półkoliste

BANG EO GI — nożne techniki obrony DARI KOGI — osłona nogą przed atakiem w dolne partie ciała

DORO CHAGI — kopnięcie “wahadłowe”; osłaniające genitalia przed kopnięciem od przodu

GOLCHO CHAGI — kopnięcie “hakowate” lub zahaczające atakującą nogę przeciwnika

MOORUP GUBURIGI — uniesienie nogi zgiętej w kolanie

YOPCHA MOMCHUGI — kopnięcie powstrzymujące w bok

YOPCHA OLLIGI — podbicie atakującej kończyny przeciwnika wymachem prostej nogi w bok

 

TECHNIKI PRZEMIESZCZEŃ

PI­HA­GI (prze­miesz­cze­nia) dzie­lą się w Ta­ekwon-Do na:

 • Omgyo Didigi (kroki)
 • Jajun Bal (przesunięcia)
 • Mikulgi (ślizgi)
 • Dolgi (zwroty)
 • Dwigi (skoki)
 • Mom Nachugi (uniki ciałem)
 • Bal Dul Gi (uniki nogami)
 • Noowo Pihagi (przemieszczenia w leżeniu)

KROKI

ILBO OMGYO DIDIGI — krok pojedynczy

IBO OMGYO DIDIGI — krok podwójny

SAMBO OMGYO DIDIGI — krok potrójny

APRO OMGYO DIDIGI — krok do przodu

DWIRO OMGYO DIDIGI — krok do tyłu

JAJUNBAL OMGYO DIDIGI — krok łączony z przesunięciem jednej lub obu stóp

 

PRZESUNIĘCIA

WAE JAJUNBAL — przesunięcie jednej nogi

SANG JAJUNBAL — przesunięcie obu nóg

APRO JAJUNBAL — przesunięcie w przód

DWIRO JAJUNBAL — przesunięcie w tył

OMGYO DIDIMYO JAJUNBAL — krok łączony z przesunięciem jednej lub obu stóp

 

ŚLIZGI

APRO MIKULGI — ślizg do przodu YOPRO MIKULGI — ślizg w bok DWIRO MIKULGI — ślizg do tyłu

 

ZWROTY

GUJARI DOLGI — zwrot w miejscu

DWIO DOLGI — zwrot wyskokiem 

ILBO OMGYO DIDIMYO DOLGI — zwrot z krokiem pojedynczym 

IBO OMGYO DIDIMYO DOLGI — zwrot z krokiem

SAMBO OMGYO DIDIMYO DOLGI — zwrot z krokiem potrójnym 

APRO OMGYO DIDIMYO DOLGI — zwrot z krokiem w przód 

DWIRO OMGYO DIDIMYO DOLGI — zwrot z krokiem w tył

 

TECHNIKI W LEŻENIU

NOOWO CHAGI — kopnięcie wykonywane w leżeniu 

NOOWO GHUTGI, JIRUGI, TAERIGI, TULGI — poszczególne rodzaje ręcznych technik ataku wykonywane w leżeniu 

NOOWO GISOOL — techniki wykonywane w pozycji leżącej 

NOOWO MAKGI — bloki wykonywane w leżeniu 

NOOWO KARIOOGI — osłony ciała wykonywane w leżeniu

 

ZAWODY

AJU JAGUN — waga lekka (do 54 kg mężczyźni, do 52 kobiety) 

BANCHIK — faul, niesportowe zachowanie (utrata panowania nad sobą, wyzwiska, drapanie i gryzienie: karane odjęciem jednego punktu)

BUSANG — kontuzja

CHEGUP — kategoria wagowa 

DUKJOM — punkt

GAJANG KHUN — waga superciężka (powyżej 80 kg mężczyźni, powyżej 70 kg kobiety)

GUMAN — koniec walki (komenda) 

HECHYO — rozsunąć się (komenda)

JUNBI — przygotować się (komenda) 

KABYOUN — waga półśrednia (54 — 63 kg mężczyźni, 52 — 58 kobiety) 

KAMJOM — karne odjęcie punktu 

KAUNDE — waga średnia (63 — 71 kg mężczyźni, 58 — 63 kobiety) 

KESOK — wznowić walkę (komenda) 

KYOKPA KYONGGI — współzawodnictwo sportowe w konkurencji rozbić (deski sosnowe lub plastikowe 30x30 cm)

KYONG GI — zawody sportowe 

KYONG GI KYU JONG — zasady współzawodnictwa sportowego (regulamin)

KYONGKO — upomnienie (za wyjście poza pole walki obunóż, upadek, atakowanie leżącego przeciwnika, unikanie walki, przytrzymywanie i szarpanie przeciwnika: trzy upomnienia za to samo lub różne upomnienia karane są odjęciem jednego punktu)

MATSOGI KYONGGI — współzawodnictwo sportowe w konkurencji walki sportowej 

MUKOUN — waga ciężka (71 — 80 kg mężczyźni, 63 — 70 kobiety) 

NAMJA — kobieta (tu: zawodniczka) 

SILKYOK — dyskwalifikacja 

TUKGI — techniki specjalne 

TUKGI KYONGGI — współzawodnictwo sportowe w konkurencji technik specjalnych 

TUL KYONGGI — współzawodnictwo sportowe w konkurencji układów formalnych 

WEE RYOK — test siły 

YOJA — mężczyzna (tu: zawodnik)

TUKGI — techniki specjalne

DWIMYO NOPI APCHA BUSIGI — kopnięcie wzwyż przednią częścią podeszwy stopy w wyskoku 

DWIMYO NOMO BALKAL YOPCHA JIRUGI — kopnięcie boczne zewnętrzną krawędzią stopy w locie w dal ponad przeszkodą 

DWIO DOLLIMYO BALKAL YOPCHA JIRUGI — kopnięcie boczne zewnętrzną krawędzią stopy po obrocie 360 stopni w wyskoku

DWIMYO DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne przednią częścią podeszwy stopy w wyskoku 

DWIMYO BANDAE DOLLYO CHAGI -kopnięcie okrężne odwrotne piętą po obrocie przez plecy w wyskoku

 

TEST SIŁY

KYOKPA — rozbijanie desek 

WEE RYOK — test siły 

AP JOOMUK AP JIRUGI — cios prosty przednią powierzchnią pięści 

SONKAL YOP TAERIGI — cios boczny łokciową krawędzią otwartej dłoni

BALKAL YOPCHA JIRUGI — kopnięcie boczne zewnętrzną krawędzią stopy

APKUMCHI DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne przednią powierzchnia podeszwy stopy 

DWITCHOOK BANDAE DOLLYO CHAGI — kopnięcie okrężne od-wrotne piętą po obrocie

 

ZNACZENIE NAZW UKŁADÓW FORMALNYCH

TUL — układ formalny Taekwon-Do 

CHON-JI TUL — dosł. “niebo-ziemia”, symbolizuje w Azji początek świata, tutaj — punkt początkowy, zalążek

Dan-GUN TUL — od króla koreańskiego, mitycznego założyciela pierwszego państwa koreańskiego w 2333 r. p.n.e.DO-SAN TUL — pseudonim patrioty Ahn Chang-Ho

WON-HYO TUL — od nazwiska antycznego mnicha, propagatora buddyzmu za dynastii Silla (VII wiek n.e.)YUL-GOK TUL — od pseudonimu szesnastowiecznego filozofa i nauczyciela Yi-I, “Konfucjusza Korei” 

JOONG-GUN TUL — od nazwiska patrioty Ahn Joong Gun, sławnego zamachowca 

TOI-GYE TUL — od pseudonimu średniowiecznego naukowca i filozofa Yi Huang (XVI wiek n.e.) 

HWA-RANG TUL — od nazwy antycznych wojowników koreańskich 

CHOONG-MOO TUL — od pseudonimu admirała Yi Soong-Sin, wynalazcy antycznej pancernej łodzi podwodnej (1592)

KWANG-GAE TUL — od XIX króla dynastii Kogurjo Kwang-Gae-Toh-Wang, który odzyskał utracone terytorium Korei, z dużą częścią Mandżurii włącznie 

PO-EUN TUL — od pseudonimu czternastowiecznego poety i badacza natury Chong Mong-Chu

GE-BAEK TUL — od nazwiska wielkiego generała z czasów dynastii Pekdze (VII w n.e,)

EUI-AM TUL — od pseudonimu Son Byong Hi, przywódcy w walce o niepodległość narodową 

CHOONG-JANG TUL — od pseudonimu generała Kim Duk Ryang z czasów dynastii Lee (XIV wiek n.e.)

JU-CHE TUL — od pojęcia filozoficznego, określającego człowieka jako byt w pełni władający sobą i otoczeniem 

SAM-IL TUL — od ruchu narodowowyzwoleńczego zawiązanego 1 marca 1919 r 

YOO-SIN TUL — od nazwiska generała Kim Yoo Sin, naczelnego wodza z czasów dynastii Silla 

CHOI-YONG TUL — od nazwiska naczelnego dowódcy armii Choi Yong z czasów dynastii Koryo (XIV wiek)

YON-GAE TUL — od nazwiska generała z czasów dynastii Koguryo, Yon Gae Somoon (VII wiek n.e.)

UL-JI TUL — od nazwiska generała UI-Ji Moon Dok, któremu powiodła się obrona kraju przed najeźdźcami liczącymi ok. miliona żołnierzy (VII wiek n.e.)

MOON-MOO TUL — na cześć 30 króla dynastii Silla (VII wiek n.e.) SO-SAN TUL — od pseudonimu mnicha Choi Hyong Ung z czasów dynastii Lee (przełom XVI i XVII wieku), twórcy klasztornych sił zbrojnych dla wsparcia działań wojennych, zmierzających do odparcia najazdu Japończyków na półwysep (1692)

SE-JONG TUL — od największego króla koreańskiego, wynalazcy alfabetu koreańskiego w 1443 r.TONG-IL TUL — dosł. “zjednoczenie”; wyraża pragnienie połączenia się podzielonego od 1945 r. kraju

 

SAMOOBRONA

DAE BORI GONG GYOK — sposoby obrony przed nagłym atakiem 

DAE MOOGI — sposoby obrony przed napastnikiem uzbrojonym 

DUNJIGI — rzuty

HOSINSUL — techniki samoobrony

JAPPYOSUL TAE — techniki uwalniania się z uchwytów 

JIAPGI — bolesny ucisk na wrażliwe części ciała 

KOKGI — dźwignia na staw 

PULGI — oswobodzenie się (z uchwytu, trzymania)

TOROJIGI — pady

 

RODZAJE WALKI TRENINGOWEJ

MATSOGI — walka treningowa

SAMBO MATSOGI — walka treningowa na trzy kroki 

IBO MATSOGI — walka treningowa na dwa kroki 

ILBO MATSOGI — walka treningowa na jeden krok 

BAN CHAJU MATSOGI — walka półwolna

CHAJU MATSOGI — wolna walka (ograniczona regulaminem walki sportowej)

BAL MATSOGI — walka treningowa z użyciem wyłącznie technik nożnych

MATSOGI GOOSONG (system walki treningowej)

MOBUM MATSOGI — walka pokazowa

YAKSOK MATSOGI — walka układana (z użyciem ściśle określonych ataków i obron)

HAN CHOK MATSOGI — walka ćwiczebna z użyciem technik ataku tylko w ruchu w przód i technik obrony tylko w ruchu w tył

 YANG CHOK MATSOGI — walka ćwiczebna z użyciem technik ataku i obrony zarówno w ruchu do przodu jak i w ruchu do tyłu

 

LICZEBNIKI

HANA — jeden 

DUL — dwa 

SET — trzy 

NET — cztery 

DASOT — pięć 

YOSOT — sześć 

ILGOP — siedem 

YODUL — osiem 

AHOP — dziewięć 

YUL — dziesięć

 

UBIÓR TRENINGOWY TAEKWON-DO

DOBOK — ubiór treningowy 

HA-I — spodnie Doboka

TI — pas

SANG-I — bluza Doboka

 

źródło www.pztkd.lublin.pl

Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY