Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn

TAEKWON-DO KIDS CUP ŚWIERKLANY, 28.04.2018 - KOMUNIKAT

TAEKWON-DO KIDS CUP ŚWIERKLANY, 28.04.2018r.
KOMUNIKAT

 

ORGANIZATORZY:
 Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”
 Gmina Świerklany


TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 28 kwiecień 2018r.
 Gimnazjum im. Karola Miarki ul. 3 MAJA 20, 44-266 Świerklany


PROGRAM ZAWODÓW:
 9:00-10:00 przyjmowanie ekip, kontrola badań lekarskich
 10:00-10:30 odprawa sędziów i trenerów
 10:30 rozpoczęcie zawodów


WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:
 Zrzeszeni w klubach posiadających licencję PZTKD na rok 2018
 Posiadający aktualne badania lekarskie, potwierdzone wpisem w licencji zawodniczej lub na liście zbiorczej
 Opłacenie startowego w wysokości 30 zł od zawodnika. Opłata startowa będzie pobierana również w przypadku,

gdy zgłoszony zawodnik nie dojedzie na zawody.


ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenie zawodników prosimy przesłać drogą mailową na adres: rafal_tkd@o2.pl w celu wpisania i rozlosowania zawodników w programie PROMIS oraz na adres organizatora: lukubiak@o2.pl do dnia 24.04.2018r.
Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”


REGULAMIN ZAWODÓW I KONKURENCJE:
Konkurencje zostaną rozegrane systemem pucharowym na dwóch planszach (układy i konkurencje sprawnościowe)

i jednej planszy do technik specjalnych, w następujących kategoriach:
 

KADECI: (2008, 2009)
 UKŁADY:
o Dziewczęta do 8 kup
o Dziewczęta pow. 8 kup
o Chłopcy do 8 kup
o Chłopcy pow. 8 kup
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Dziewczęta i chłopcy oddzielnie

 

SKRZATY: (2010, 2011)
 UKŁADY:
o Dziewczynki 10-9 kup
o Dziewczynki 8 kup i powyżej
o Chłopcy 10-9 kup
o Chłopcy 8 kup i powyżej
 TOR PRZESZKÓD:
o Dziewczynki 2010
o Dziewczynki 2011
o Chłopcy 2010
o Chłopcy 2011
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Dziewczynki i chłopcy oddzielnie

 

KIDS: (2012 i młodsi)
 FORMY:
o Dziewczynki 2012 i młodsze
o Chłopcy 2012 i młodsi
 TOR PRZESZKÓD:
o Dziewczynki 2012 i młodsze
o Chłopcy 2012 i młodsi
Podczas turnieju Taekwon-do Kids Cup zostanie również rozegrana konkurencja sprawnościowa dla zawodników z roczników 2008/2007 (10/11 lat) oraz 2006/2005 (12/13 lat), w następujących kategoriach wagowych:


 Zawodnicy rocznik 2006/2005:
o Dziewczęta: do -36 kg, -42 kg, -48 kg, -54 kg
o Chłopcy: do -42 kg, -48 kg, -54 kg, -60 kg
Zawodnicy rocznik 2008/2007:
o Dziewczęta: do -24 kg, -30 kg, -36 kg, -42 kg, -48 kg
o Chłopcy: do -30 kg, -36 kg, -42 kg, -48 kg, -54 kg

 

RYBNICKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI „TAEKWON-DO FIGHTER – TKM”
Szybowcowa 15E, 44 – 251 Rybnik
tel. 691-685-929 e-mail: lukubiak82@gmail.com; lukubiak@o2.pl; strona internetowa: www.lukasz-kubiak.pl
NIP: 642-31-84-269 REGON: 243372182 NR KONTA: 64 1240 4357 1111 0010 5581 6880
Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”
Zgłoszenie zawodników startujących w konkurencji sprawnościowej odbywa się również poprzez drogę mailową na w/w adresy mailowe do dnia 24.04.2018r.
Jeżeli w kategorii będzie mniej niż czterech zawodników dopuszcza się łączenie kategorii.

 

NAGRODY:
 Dyplomy i medale za I, II i 2xIII miejsce
 Upominki dla zwycięzców konkurencji
 Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych
 Puchary dla najlepszych klubów w klasyfikacji generalnej za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii kadet i skrzat.

 

UWAGA:
 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW. Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie w klubach macierzystych.

 

Na zawody można się zgłaszać u trenera na treningu do piątku 20.04.2018.

 

11 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY