Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA 10 KUP TAEKWON-DO

Formy

 • zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach

 • zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach

Po­zy­cje:

 • Cha­ry­ot Sogi

 • Na­ra­ni Junbi Sogi

Tech­ni­ki ręcz­ne:

 • Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi

 • Gun­nun So Kaun­de Ji­ru­gi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu

 • Gun­nun So Bakat Pal­mok Naj­un­de Yop Makgi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu

 • Gun­nun So Son­kal Naj­un­de Yop Makgi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu

 • Gun­nun So An Pal­mok Kaun­de Yop Makgi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu

Tech­ni­ki nożne:

 • Apcha Ol­li­gi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Gun­nun So

 • Gol­cho Ol­li­gi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Gun­nun So

 • Apcha Bu­si­gi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Gun­nun So

 • Dol­lyo Chagi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Niun­ja So

Walki:

 • Sambo Mat­so­gi — bez part­ne­ra, 2 ele­men­ty

 • ocena spraw­nośći fi­zycz­nej:

  • test gib­kośći i siły

 • teo­ria

 

04 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY