Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA 2 KUP TAEKWON-DO

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz:

Układy:

 • od Chon-Ji do Toi-Gye

 • znajomość układu Hwa-Rang

Techniki ręczne:

 • Niunja So Ollyo Jirugi

 • Niunja So Baro Kaunde Jirugi

 • Niunja So Yop Palkup Tulgi

 • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi — w miejscu

 • Annun So Sonbadak Miro Makgi — w miejscu

 • Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi

Techniki nożne:

 • Dollyo Chagi — podwójna końcówka, I-jung Chagi

 • Yopcha Jirugi — podwójna końcówka, I-jung Chagi

 • Mikulmyo Dollyo Chagi — kopnięcia ze ślizgiem

 • Mikulmyo Yopcha Jirugi — kopnięcia ze ślizgiem

 • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)

 • Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)

Walki:

 • walka wolna

 • walka tradycyjna — zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu — 10 elementów

 • Hosin-sul — 10 elementów

Rozbicia — test skuteczności technik

 • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — l deska — zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi — 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 2 deski (mężczyźni)

 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1 deska (kobiety)

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi — 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Gunnun So Ap Palkup Taerigi — 2 deski

 • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi — 1 deska (mężczyźni)

 • egzaminator wybiera 5 rozbić (dwa z technik specjalnych i trzy z testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)

Ocena sprawności fizycznej

 • test gibkości i siły

Teoria

 • wiedza o Taekwon-Do

 

 

 

04 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY