Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA 3 KUP TAEKWON-DO

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz:

Układy:

 • od Chon-Ji do Joong-Gun

 • znajomość układu Toi-Gye

Techniki ręczne:

 • Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi

 • Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi

 • Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi

 • Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi

 • Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi

 • Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi

 • Annun So Bakat Palmok San Makgi

 • Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)

Techniki nożne:

 • Aap Moorup Ollyo Chagi

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)

 • Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)

Walki:

 • walka wolna

 • Hosin-sul — 10 elementów

Rozbicia — test skuteczności technik

 • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Dwimyo Dollyo Chagi — 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą

 • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 1-2 deski (mężczyźni)

 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1-2 deski (kobiety)

 • Yopcha Jirugi (po obrocie) — 2 deski (po obrocie w przód na przedniej nodze)

 • Dollyo Chagi — 2 deski

 • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły — w tym jedno rozbicie ręką)

Ocena sprawności fizycznej

 • test gibkości i siły

Teoria

 • wiedza o Taekwon-Do

 

04 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY