Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA 5 KUP TAEKWON-DO

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz:

Układy:

 • od Chon-Ji do Won-Hyo
 • znajomość układu Yul-Gok

Techniki ręczne:

 • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
 • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
 • Gunnun So Ap Palkup Taerigi
 • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
 • Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
 • Dwimyo Jirugi
 • Dwimyo I-jung Jirugi

Techniki nożne:

 • Bandae Dollyo Chagi — wykonywane w pozycji Niunja So
 • Dwimyo Bandae Goro Chagi — wykonywane w pozycji Niunja So

Walki:

 • Ilbo Matsogi — 10 elementów
 • Hosin-sul — 8 elementów

Ocena sprawności fizycznej

 • test gibkości i siły

Teoria

 • wiedza o Taekwon-Do

 

04 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY