Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA 6 KUP TAEKWON-DO

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz:

Układy:

 • od Chon-Ji do Do-San

 • znajomość układu Won-Hyo

Techniki ręczne:

 • Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu

 • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi — w poruszaniu

 • Gojung So Kaunde Baro Jirugi — w poruszaniu

Techniki nożne:

 • Yopcha Jirugi — w poruszaniu, w pozycji Niunja So

 • Naeryo Chagi (po obrocie) — w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przód), w pozycji Niunja So

 • Goro Chagi — w poruszaniu, w pozycji Niunja So

 • Bandae Goro Chagi — w poruszaniu w pozycji Niunja So

 • Dwimyo Dwitcha Jirugi — pozycji Niunja So

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) — z pozycji Niunja So

 • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) — wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja So

Walki:

 • Ibo Matsogi — 6 elementów, w poznanych dotychczas pozycjach

 • Hosin-sul — 5 elementów

Ocena sprawności fizycznej

 • test gibkości i siły

Teoria

 • wiedza o Taekwon-Do

 

04 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY