Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA 7 KUP TAEKWON-DO

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz:

Układy:

 • Chon-Ji, Dan-Gun

 • znajomość układu Do-San

Techniki ręczne:

 • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi — wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi — wykonywane w poruszaniu

Techniki nożne:

 • Naeryo Chagi (po obrocie) — wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi

 • Goro Chagi — wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So

 • Bandae Goro Chagi — wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So

 • Naeryo Chagi — wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So

 • Dwitcha Jirugi — wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So

 • Yopcha Jirugi — wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So

 • Dwimyo Goro Chagi — z pozycji Niunja So

 • Dwimyo Naeryo Chagi — z pozycji Niunja So

Walki:

 • Ibo Matsogi — 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach

Ocena sprawności fizycznej

 • test gibkości i siły

Teoria

 • wiedza o Taekwon-Do

 

04 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY