Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA 9 KUP TAEKWON-DO

Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz:

Formy:

 • Saju Jirugi

 • Saju Makgi

Układy:

 • znajomość układu Chon-Ji

Techniki ręczne:

 • Annun So Kaunde Jirugi

 • Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu

 • Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi - wykonywane w poruszaniu

 • Niunja So An Palmok Kaunde Makgi - wykonywane w poruszaniu

Techniki nożne:

 • Yopcha Jirugi - wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So

 • Apcha Olligi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So

 • Apcha Busigi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So

 • Dollyo Chagi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So

 • Dwimyo Apcha Busigi - z pozycji Gunnun So lub Niunja So

Walki:

 • Sambo Matsogi - 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem

Ocena sprawności fizycznej

 • test gibkości i siły

Teoria

 • wiedza o Taekwon-Do

 

04 kwietnia 2018
Google + Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY