Bielsko Biała, Częstochowa, Janów, Koniecpol, Mstów, Olsztyn

Wymagania egzaminacyjne na stopnie Kup

Wymagania egzaminacyjne na stopnie Kup

04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Hwa-Rang znajomość układu Choong-Moo Techniki ręczne: Annun So Bakat Palmok
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Toi-Gye znajomość układu Hwa-Rang Techniki ręczne: Niunja So Ollyo Jirugi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Joong-Gun znajomość układu Toi-Gye Techniki ręczne: Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Yul-Gok znajomość układu Joong-Gun techniki ręczne: Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Won-Hyo znajomość układu Yul-Gok Techniki ręczne: Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi Gunnun So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Do-San znajomość układu Won-Hyo Techniki ręczne: Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu Niunja So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz: Układy: Chon-Ji, Dan-Gun znajomość układu Do-San Techniki ręczne: Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Dung
04 kwietnia 2018
szystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz: Układy: Chon-Ji znajomość układu Dan-Gun Techniki ręczne: Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Daebi Makgi
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz: Formy: Saju Jirugi Saju Makgi Układy: znajomość układu Chon-Ji Techniki ręczne: Annun So Kaunde Jirugi Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
04 kwietnia 2018
Formy zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach Po­zy­cje: Cha­ry­ot Sogi Na­ra­ni Junbi Sogi Tech­ni­ki ręcz­ne: Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi Gun­nun So Kaun­de
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Hwa-Rang znajomość układu Choong-Moo Techniki ręczne: Annun So Bakat Palmok
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Toi-Gye znajomość układu Hwa-Rang Techniki ręczne: Niunja So Ollyo Jirugi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Joong-Gun znajomość układu Toi-Gye Techniki ręczne: Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Yul-Gok znajomość układu Joong-Gun techniki ręczne: Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Won-Hyo znajomość układu Yul-Gok Techniki ręczne: Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi Gunnun So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Do-San znajomość układu Won-Hyo Techniki ręczne: Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu Niunja So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz: Układy: Chon-Ji, Dan-Gun znajomość układu Do-San Techniki ręczne: Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Dung
04 kwietnia 2018
szystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz: Układy: Chon-Ji znajomość układu Dan-Gun Techniki ręczne: Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Daebi Makgi
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz: Formy: Saju Jirugi Saju Makgi Układy: znajomość układu Chon-Ji Techniki ręczne: Annun So Kaunde Jirugi Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
04 kwietnia 2018
Formy zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach Po­zy­cje: Cha­ry­ot Sogi Na­ra­ni Junbi Sogi Tech­ni­ki ręcz­ne: Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi Gun­nun So Kaun­de
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Hwa-Rang znajomość układu Choong-Moo Techniki ręczne: Annun So Bakat Palmok
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Toi-Gye znajomość układu Hwa-Rang Techniki ręczne: Niunja So Ollyo Jirugi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Joong-Gun znajomość układu Toi-Gye Techniki ręczne: Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Yul-Gok znajomość układu Joong-Gun techniki ręczne: Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Won-Hyo znajomość układu Yul-Gok Techniki ręczne: Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi Gunnun So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Do-San znajomość układu Won-Hyo Techniki ręczne: Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu Niunja So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz: Układy: Chon-Ji, Dan-Gun znajomość układu Do-San Techniki ręczne: Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Dung
04 kwietnia 2018
szystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz: Układy: Chon-Ji znajomość układu Dan-Gun Techniki ręczne: Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Daebi Makgi
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz: Formy: Saju Jirugi Saju Makgi Układy: znajomość układu Chon-Ji Techniki ręczne: Annun So Kaunde Jirugi Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
04 kwietnia 2018
Formy zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach Po­zy­cje: Cha­ry­ot Sogi Na­ra­ni Junbi Sogi Tech­ni­ki ręcz­ne: Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi Gun­nun So Kaun­de
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Hwa-Rang znajomość układu Choong-Moo Techniki ręczne: Annun So Bakat Palmok
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Toi-Gye znajomość układu Hwa-Rang Techniki ręczne: Niunja So Ollyo Jirugi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Joong-Gun znajomość układu Toi-Gye Techniki ręczne: Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Yul-Gok znajomość układu Joong-Gun techniki ręczne: Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Won-Hyo znajomość układu Yul-Gok Techniki ręczne: Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi Gunnun So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Do-San znajomość układu Won-Hyo Techniki ręczne: Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu Niunja So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz: Układy: Chon-Ji, Dan-Gun znajomość układu Do-San Techniki ręczne: Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Dung
04 kwietnia 2018
szystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz: Układy: Chon-Ji znajomość układu Dan-Gun Techniki ręczne: Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Daebi Makgi
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz: Formy: Saju Jirugi Saju Makgi Układy: znajomość układu Chon-Ji Techniki ręczne: Annun So Kaunde Jirugi Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
04 kwietnia 2018
Formy zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach Po­zy­cje: Cha­ry­ot Sogi Na­ra­ni Junbi Sogi Tech­ni­ki ręcz­ne: Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi Gun­nun So Kaun­de
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Hwa-Rang znajomość układu Choong-Moo Techniki ręczne: Annun So Bakat Palmok
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Toi-Gye znajomość układu Hwa-Rang Techniki ręczne: Niunja So Ollyo Jirugi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Joong-Gun znajomość układu Toi-Gye Techniki ręczne: Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Yul-Gok znajomość układu Joong-Gun techniki ręczne: Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Won-Hyo znajomość układu Yul-Gok Techniki ręczne: Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi Gunnun So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Do-San znajomość układu Won-Hyo Techniki ręczne: Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu Niunja So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz: Układy: Chon-Ji, Dan-Gun znajomość układu Do-San Techniki ręczne: Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Dung
04 kwietnia 2018
szystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz: Układy: Chon-Ji znajomość układu Dan-Gun Techniki ręczne: Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Daebi Makgi
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz: Formy: Saju Jirugi Saju Makgi Układy: znajomość układu Chon-Ji Techniki ręczne: Annun So Kaunde Jirugi Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
04 kwietnia 2018
Formy zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach Po­zy­cje: Cha­ry­ot Sogi Na­ra­ni Junbi Sogi Tech­ni­ki ręcz­ne: Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi Gun­nun So Kaun­de
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Hwa-Rang znajomość układu Choong-Moo Techniki ręczne: Annun So Bakat Palmok
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Toi-Gye znajomość układu Hwa-Rang Techniki ręczne: Niunja So Ollyo Jirugi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Joong-Gun znajomość układu Toi-Gye Techniki ręczne: Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz: układy: od Chon-Ji do Yul-Gok znajomość układu Joong-Gun techniki ręczne: Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi Niunja
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Won-Hyo znajomość układu Yul-Gok Techniki ręczne: Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi Gunnun So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz: Układy: od Chon-Ji do Do-San znajomość układu Won-Hyo Techniki ręczne: Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu Niunja So
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz: Układy: Chon-Ji, Dan-Gun znajomość układu Do-San Techniki ręczne: Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu Gunnun So Dung
04 kwietnia 2018
szystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz: Układy: Chon-Ji znajomość układu Dan-Gun Techniki ręczne: Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu Niunja So Sonkal Daebi Makgi
04 kwietnia 2018
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz: Formy: Saju Jirugi Saju Makgi Układy: znajomość układu Chon-Ji Techniki ręczne: Annun So Kaunde Jirugi Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
04 kwietnia 2018
Formy zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach Po­zy­cje: Cha­ry­ot Sogi Na­ra­ni Junbi Sogi Tech­ni­ki ręcz­ne: Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi Gun­nun So Kaun­de
Google + Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF
You Tube Facebook Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF
Facebook Klub sportowy Dragon  Janów Taekwon-do ITF

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

All Right Reserved © 2018 Klub Sportowy Dragon Janów

Zaprojektowane przez Rafała Zjawińskiego

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z GALERII

WSPIERAJĄ NAS I DOFINANSOWUJĄ SZKOLENIE ORAZ

WYJAZDY NA ZAWODY

PARTNERZY